Steeds meer kinderen zonder eten naar school, Johan de Boterhammenman grijpt in