Invoering statiegeld lijkt te werken: minder blikjes tussen zwerfafval