Run op boerenzakdoeken om boeren te steunen: 'Gaat als een speer'