Prijs van patat fors omhoog door droge zomer en hogere energiekosten