Meeste Nederlanders hebben (nog) geen last van inflatie

inflatieinflatie