Zakt ook het energieplafond nu de gasprijzen omlaag gaan?