Boodschappen, alcohol en tabak wéér duurder ondanks lagere inflatie