Is Nederland wel klaar voor een cashloze samenleving?