Drukte en files op de Europese wegen door vakantieverkeer

ANP-451532491