Dorpsbewoners verbouwen eigen groente, gemeente steekt er een stokje voor