Uit alle hoeken steun voor Flappus die 184 gedumpte dieren opvangt: 'Ben verbaasd'