Hoe kwam wolf voorbij afrastering? 'Ik denk niet dat ik verder kan met schapen houden'