Deel natuurgebied dicht: 'Waardeloos, ik ben hier juist komen wonen voor natuur'