Conductrice mishandeld in trein en van trap geduwd, minderjarige zit vast