Bezwaar maken tegen windmolenparken vrijwel zinloos