Gezondheid

Grote zorgen bij scholen in aanloop naar nieuw schooljaar, welke rol speelt ventilatie bij corona?

Leraren maken zich zorgen over hun veiligheid en die van leerlingen als de scholen volgende week weer beginnen. Er is veel onduidelijk over eventuele coronabesmettingen via ventilatiesystemen.

Ton van Haperen is economieleraar aan een middelbare school Eersel. Hij heeft weer enorm veel zin om voor de klas te staan, maar maakt zich zorgen. ”Over een week beginnen hier weer de scholen”, vertelt Ton. ”En ik hoor maar niets, ik vind dat nogal wat.”

‘We horen maar niets’

Ton geeft les aan VWO 5 en 6 en hij vindt het belangrijker om het begin van het schooljaar zijn leerlingen in levende lijven te zien. ”Als je elkaar niet ziet, en bijvoorbeeld via een beeldscherm werkt, dan bouw je geen werkrelatie met je leerlingen op. Zo leren de kinderen minder en dat komt de rest van het jaar niet meer goed”, is hij van mening. Daarnaast maakt hij zich ook grote zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen, tieners die het virus kunnen overdragen en ventilatiesystemen die de ziekte kunnen verspreiden.

Lees ook: Na noodoproep laten meer mensen zich op corona testen

De docent is niet te spreken over hoe er nu wordt omgegaan met het probleem. ”Er is maar een woord voor en dat is schandalig”, zegt hij resoluut. ”Het is zo urgent en je hoort niets.” Dat er een onderzoek gaat komen naar ventilatie is voor Van Haperen niet voldoende. ”We weten inmiddels wel dat meer ventileren beter is. Ik wil weten of zo’n installatie ook de verspreiding van het virus kan vergroten.”

Duidelijkheid

Eerder vroeg de raad voor het Voortgezet Onderwijs (VO-raad) ook al om advies over wat scholen moeten doen met de ventilatie. De onduidelijkheid over de rol die ventilatie speelt bij het verspreiden van het coronavirus, leidt volgens de VO-raad tot zorgen bij leerlingen, leraren en ouders.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert scholen ook te ventileren. Maar zegt niet dat de ventilatie moet worden verbeterd, aldus de VO-raad in een verklaring. “Scholen hebben belang bij duidelijkheid. Daarom willen wij een advies van het OMT hierover”, aldus voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller. “Bij de start van het nieuwe schooljaar moet bekend zijn wanneer dit advies er is.”

De VO-raad geeft scholen tips over hoe het beste kan worden geventileerd. Zo moeten scholen ervoor zorgen dat de ventilatie ook ‘s nachts aanstaat. Verder moet er een CO2-meter komen als het raam de enige ventilatie in een ruimte is.

Overheid moet met richtlijnen komen

Minister Slob moet deze week nog met richtlijnen komen, vindt niet alleen Ton van Haperen. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat er duidelijkheid komt. Jelmer Evers van de Aob: ”Moeten de ramen open? Of moet je die juist gesloten houden? Hoe veilig zijn de ventilatiesystemen in scholen? Die vragen zijn maar een greep uit de vragen die wij dagelijks binnenkrijgen.”

Omdat zij het ook niet weten, vragen zij minister Slob om met antwoorden te komen. Het ministerie van onderwijs laat aan Hart van Nederland weten dat er voor de zomervakantie, samen met het Outbreak Management Team, een besluit is genomen dat de scholen weer de deuren open konden gooien. Tot dusver is daar geen ander advies over gekomen.

Minister aan zet

Economiedocent Van Haperen heeft daar geen boodschap aan ik wil duidelijkheid. ”Als het fout gaat, zitten straks twee miljoen kinderen weer thuis. Ik vind niet dat je kunt verwachten dat schooldirecteuren gaan vertellen hoe je met een virus om moet gaan. Het is een nationaal probleem en we moeten het met zijn allen op zien te lossen”, vertelt hij verder. ”De minister is nu aan zet, hopelijk komt hij met richtlijnen.”