Politiek

Automobilist de klos door parkeergeldverslaving gemeentes

In de zoektocht om automobilisten zo veel mogelijk te weren uit steden en dorpen stijgen de parkeertarieven dit jaar naar recordhoogte. Gemeenten verwachten voor het eerst meer dan 1 miljard euro aan opbrengsten te ontvangen. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van CBS.

Gemeenten verwachten zo’n 9,6 procent meer aan parkeerheffingen te ontvangen, wat neerkomt op 89 miljoen euro. Voor het grootste deel is dit toe te schrijven aan de drie grootste steden. Amsterdam kan 39 miljoen euro extra cashen, Rotterdam verwacht 13 miljoen euro erbij en Den Haag 12 miljoen euro.

Hoofdstad rekent zich rijk

Amsterdam denkt dit jaar 321 miljoen euro aan parkeergelden binnen te slepen. Dit is bijna een derde van de totale inkomsten door gemeentelijke heffingen van de hoofdstad.

Terwijl gemiddeld in Nederland parkeeropbrengsten nog geen 10 procent van de begrote inkomsten van heffingen uitmaken, is dit voor Amsterdam bijna 31 procent.

Bekijk hieronder hoe hard de heffingen in jouw gemeente zijn toe- of afgenomen.

(Klik hier als je de kaart niet kunt zien)

Andere gemeentelijke heffingen

Ook andere gemeentelijke heffingen nemen flink toe. Zo stijgen de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing gemiddeld met 8,3 procent. Vorig jaar namen deze heffingen al met 5,5 procent toe.

De stijging van de reinigingsheffingen komt vooral door een sterke stijging van de verwerkingskosten van het afval. Maar ook hogere belastingen voor het verwerken van afval en de lagere opbrengsten van bijvoorbeeld plastic- en papierinzameling worden vaak direct doorberekend aan inwoners.

Etten-Leurders de klos

De gemeente waarin de afvalstoffenheffing het hardst stijgt is Etten-Leur. De Brabantse gemeente moest vorig jaar op zoek naar een nieuwe afvalinzamelaar. Uit het aanbestedingsproces kwam geen geschikte partij naar voren, waardoor de inzameling nu voor een jaar door de afvalservice van Breda wordt verzorgd.

De Gelderse gemeente Berkelland springt er dan weer in positieve zin uit door een verlaging van de afvalstoffenheffing. Dit komt door een eenmalige teruggave van 50 euro per huishouden.