Politiek

Kabinet komt met strengere coronamaatregelen: dit is de routekaart

Het kabinet presenteert een zogenaamde routekaart waarop te zien is welke coronamaatregelen genomen worden, afhankelijk van het aantal besmettingen. Er zijn vier risiconiveau’s: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig.

Bij minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners per week geldt het risiconiveau ‘waakzaam’. Tussen de 50 en 150 besmettingen spreekt het kabinet over ‘zorgelijk’ en bij meer dan 150 over ‘ernstig’. De zwaarste coronamaatregelen gelden bij het risiconiveau ‘zeer ernstig’, als er meer dan 250 mensen besmet zijn per 100.000 inwoners.

Coronamaatregelen: de basis

Uit de routekaart blijkt dat de zeven basismaatregelen in ieder geval van kracht blijven. Het gaat dan om het houden van anderhalve meter afstand, regelmatig handen wassen, hoesten en niesen in je elleboog, thuisblijven bij coronaklachten en je laten testen en drukke plekken vermijden.

Ook de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken blijft gelden, net als het advies om een mondkapje dragen in publieke binnenruimtes. Daarnaast blijven mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer.

Lees ook: 81 procent wil dat coronaregels verplicht worden: ‘Tijd van vrijblijvendheid is voorbij’

De overige coronamaatregelen zijn per risiconiveau ingedeeld in maatregelen die in ieder geval worden genomen en maatregelen die ‘te overwegen’ zijn. Hieronder een overzicht van de belangrijkste coronamaatregelen per risiconiveau.

Risiconiveau 4: zeer ernstig

In ieder geval:

 • Dringend advies om thuisbezoek te beperken tot 3 personen (exclusief kinderen tot 13 jaar); maximaal 1 groep per dag
 • Verbod op alle evenementen (met uitzondering van markten, drive-in bioscopen, theaters, beurzen, congressen en wedstrijden)
 • Beperken maximale groepsgrootte naar 4 personen, strengere handhaving
 • Maximum van 30 personen per binnenruimte
 • Sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops
 • Sluiting detailhandel inclusief avondwinkels om 20.00 uur en geen koopavond, met uitzondering van de levensmiddelenbranche
 • Sluiting van alle sportkantines
 • Verbod op sportwedstrijden bij zowel volwassenen als jeugd
 • Voor volwassenen geldt: alleen sportbeoefening op 1,5 meter afstand en individueel of in groepsverband met niet meer dan 4 personen (geen wedstrijden)
 • Verbod om na 20.00 uur in de openbare ruimte alcoholische dranken of softdrugs te hebben of te nuttigen
 • Verbod om na 20.00 uur alcoholische dranken of softdrugs te verkopen en bezorgen

Te overwegen (lockdown):

 • Maximale groepsgrootte van 2 personen
 • Sluiting van sectoren met veel bezoekersstromen (bijvoorbeeld pretparken, musea)
 • Een verbod op open stellen van sanitaire voorzieningen bij recreatieparken en andere recreatieve locaties
 • Een verbod op sportactiviteiten binnen en bij sportactiviteiten buiten maximaal met 2 personen en op 1,5 meter afstand
 • Sluiting binnensport- en fitnessclubs, zwembaden, sauna’s, seksclubs
 • Dringend advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek af te leggen of te ontvangen
 • Dringend advies om niet-noodzakelijke reizen binnen- en buitenland te vermijden

Lees ook: Is een intelligente lockdown nu wel zinvol? ‘Het zorgt alleen maar voor weerstand’

Risiconiveau 3: ernstig

In ieder geval:

 • Dringend advies om thuisbezoek te beperken tot 3 personen (exclusief kinderen tot 13 jaar)
 • Verbod op bijeenkomsten in publieke plaatsen groter dan 30 (binnen) of 40 (buiten) personen
 • Verbod op publiek bij sportwedstrijden en trainingen, zowel bij professionals als amateurs
 • Reserveren van tijdsslot in sectoren met bezoekersstromen verplicht (bijvoorbeeld pretparken, musea)
 • Sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden om 22.00 uur, laatste inloop om 21.00 uur
 • Sluiting van sportkantines
 • Thuiswerken, tenzij het niet kan. Afspraken met werkgevers en vakbonden over striktere naleving van bestaande protocollen
 • Voor reizen naar het buitenland, volg de reisadviezen van Buitenlandse Zaken
 • Reservering, registratie en triage is verplicht bij contactberoepen

Te overwegen:

 • Dringend advies om thuisbezoek te beperken tot 3 personen (exclusief kinderen tot 13 jaar); maximaal 1 groep per dag
 • Beperken maximale groepsgrootte naar 4 personen
 • Dringend advies om geen (jongeren)groepsreizen te ondernemen
 • Sluiten van kleedkamers bij sportclubs en verenigingen
 • Algehele sluiting voor eet- en drinkgelegenheden (inclusief coffeeshops)
 • Sluiting parkeergarages in drukke (winkel)gebieden
 • Verbod op alle evenementen (met uitzondering van markten, drive-in bioscopen, theaters, beurzen, congressen en wedstrijden)
 • Sluiten van publieke ruimtes in (onderwijs)instellingen
 • Sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops
 • Sluiting detailhandel inclusief avondwinkels om 20.00 uur, met uitzondering van de levensmiddelenbranche
 • Voor vakanties in het binnenland geldt: blijf zo veel mogelijk op je vakantieadres, reis zo min mogelijk en beperk het aantal uitstapjes
 • Verbod om tussen 20.00 uur 07.00 uur in de openbare ruimte alcoholische dranken of softdrugs te hebben of te nuttigen
 • Verbod om tussen 20.00 uur 07.00 uur alcoholische dranken en softdrugs te verkopen
 • Voor volwassenen geldt: alleen sportbeoefening op 1,5 meter afstand en individueel of in groepsverband met niet meer dan 4 personen
 • Verbod op sportwedstrijden bij zowel volwassenen als de jeugd

Risiconiveau 2: zorgelijk

In ieder geval:

 • Verbod op bijeenkomsten met meer dan 60 (binnen) of 80 (buiten) personen in publieke ruimten
 • Dringend advies om thuisbezoek te beperken tot 6 personen
 • Horecagelegenheden sluiten om 01.00 uur, na 0.00 mogen er geen gasten meer binnenlopen
 • Venstertijden voor kwetsbare groepen in de detailhandel levensmiddelenbranche, zoals het ‘ouderenuurtje’
 • Dringend advies om het aantal reisbewegingen te beperken

Te overwegen:

 • Beperken maximale groepsgrootte
 • Beperken van publiek bij zowel amateur als professionele sportwedstrijden
 • Sluiten van kleedkamers bij sportclubs en verenigingen
 • Verkleinen van capaciteit in hotels, vakantieparken enzovoort
 • Reserveren van tijdsslot in sectoren met bezoekersstromen verplicht (bijvoorbeeld pretparken, musea)
 • Sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden om 22.00 uur, laatste inloop om 21.00 uur
 • Sluiting van sportkantines
 • Verbod om na 22.00 uur in de openbare ruimte alcoholische dranken te hebben of te nuttigen
 • Verbod om na 22.00 uur alcoholische dranken te verkopen
 • Sluiting detailhandel inclusief avondwinkels om 20.00 uur, met uitzondering van de levensmiddelenbranche
 • Reservering, registratie en triage is verplicht bij contactberoepen
 • Noodopvang voor kinderen in zeer kwetsbare situaties

Risiconiveau 1: waakzaam

In ieder geval:

 • Bij bijeenkomsten van 100 mensen (binnen) en 250 mensen (buiten) is registratie verplicht, net als een vaste zitplek
 • Ook in eet- en drinkgelegenheden is een vaste zitplek verplicht
 • Nachtclubs en discotheken sluiten
 • Locaties waar een bronbesmetting is geweest worden tijdelijk gesloten
 • Instellingen in de langdurige zorg moeten bij bezoekers een gezondheidscheck en registratie uitvoeren

Te overwegen:

 • Er gelden geen beperkingen voor samenkomsten
 • Horecagelegenheden sluiten om 01.00 uur, na 0.00 mogen er geen gasten meer binnenlopen
 • Reservering, registratie en triage is verplicht bij contactberoepen

Uitzonderingen coronamaatregelen

Naast de coronamaatregelen die gelden per risiconiveau op de routekaart, heeft het kabinet ook uitzonderingsposities aangegeven. Zo worden grondwettelijk gemeenschappen die hun godsdienst of levensovertuiging belijden uitgesloten en demonstraties zijn een uitzondering.

Ook voor uitvaarten, huwelijken, personen met een handicap en professionele sporters kunnen andere regels gelden. Hetzelfde geldt voor de zorg, het onderwijs, kinderopvang, het openbaar vervoer en luchthavens.