Gezondheid

Rotterdam en Utrecht gaan loden leidingen van oudere panden controleren

Utrecht en Rotterdam gaan op grote schaal gemeentelijke gebouwen controleren op de aanwezigheid van loden waterleidingen.

Dat zeggen de gemeenten tegen de NOS. Het water uit loden leidingen kan schadelijk zijn voor de gezondheid, met name voor baby’s en jonge kinderen.

Controle van kinderdagverblijven en oude panden

Utrecht start met een controle van alle basisscholen en kinderdagverblijven die voor 1960 zijn gebouwd. Loden leidingen mochten tot dat jaar worden gebruikt bij de bouw. Waar nodig onderneemt de gemeente actie, wat dat kan inhouden is nog onduidelijk. Mogelijk volgt later een controle van andere oude gebouwen.

Lees ook: Amsterdam vervangt loden waterleidingen van oude gebouwen

Rotterdam gaat niet alleen panden waar veel kinderen komen inventariseren, maar alle gebouwen die onder het beheer van de gemeente vallen. Dit zal zeker een paar maanden duren. In Nederland zijn bij zo’n 100.000 tot 200.000 oude woningen de loden leidingen nooit vervangen. In deze leidingen kunnen kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater komen.