Gezondheid

Amsterdam vervangt loden waterleidingen van oude gebouwen

De gemeente Amsterdam gaat alle loden waterleidingen van gemeentelijke panden van vóór 1960 per direct vervangen. Daarbij geeft de gemeente prioriteit aan kinderdagverblijven en Ouder Kind Centra. Daarna zijn de scholen aan de beurt.

Recent werden in onder andere de wijken Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot loden leidingen ontdekt. De gemeente denkt dat er nog duizenden woningen en andere gebouwen van voor 1960 loden leidingen bevatten.

Gezondheidsrisico’s voor kinderen

De gemeente Amsterdam maakt zich grote zorgen om de loden waterleidingen vanwege de risico’s voor de gezondheid. Vooral voor baby’s, kinderen en zwangere vrouwen is lood in drinkwater gevaarlijk, omdat te veel lood ervoor kan zorgen dat de hersenen zich minder goed ontwikkelen. Daardoor kunnen ze op latere leeftijd een lager IQ krijgen. In enkele kinderdagverblijven en een Ouder Kind Centrum is al te veel lood in het drinkwater aangetroffen.

Bij volwassenen kan lood in drinkwater het risico op hart- en vaatziekten en chronische nierziekte vergroten.

Vooral loden waterleidingen in Amsterdam-Noord

Sinds 1960 is het verboden om waterleidingen van lood te maken. De gemeente inventariseert momenteel alle panden in gemeentelijk bezit van vóór 1960. Eventuele loden leidingen worden direct vervangen.

Het probleem speelt vooral in Amsterdam-Noord. Daar liggen vaak toevoerleidingen, een verbindingsstuk tussen de waterleiding die het drinkwaterbedrijf beheert en de particuliere aansluiting. Omdat het water van meerdere huishoudens vaak door lange loden leidingen stroomt, blijven bewoners – ondanks dat ze de loden leidingen hebben weggehaald – met lood besmet water krijgen.

Een groot deel van de woningen in tuindorpen is eigendom van Ymere. Ymere heeft inmiddels circa 6.300 woningen onderzocht en bijna 800 watermonsters laten nemen.