Gezondheid

'Risico op huiselijk geweld neemt toe tijdens coronacrisis'

Het risico op huiselijk geweld neemt toe nu gezinnen gedwongen zijn veel meer tijd met elkaar door te brengen. Majone Steketee, deskundige op het gebied van huiselijk geweld, maakt zich zorgen.

“Het is voor gewone gezinnen al een stressvolle situatie,’ vertelt Steketee. ”In gezinnen waar de dreiging van geweld aanwezig is kan de spanning oplopen en is de kans op huiselijk geweld groter.”

Steketee maakt zich vooral ook zorgen om de kinderen binnen deze gezinnen. “Met name oudere kinderen willen de deur uit of naar vrienden als er spanning is. Als dat er niet meer is, loopt de spanning en het gevaar alleen maar verder op. Het is een zeer moeilijke situatie om dan opgesloten te zitten.”

Extra scherp zijn tijdens de crisis

Ook minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) erkent dat probleem: ”Kinderen zitten nu natuurlijk veel thuis, omdat de scholen gesloten zijn. Dat betekent dat wij samen met de verschillende gemeenten, adviespunt Veilig Thuis, de Kinderbescherming en Jeugdzorg extra scherp moeten zijn zijn om te kijken wat er bij soort gezinnen speelt.”

Tegelijkertijd ligt dat proces ook niet stil, vertelt Dekker verder. ”De rechtbanken blijven ook open om bijvoorbeeld uithuisplaatsingen te behandelen.”

Steun van jeugdzorg

Ze adviseert om extra alert te zijn en om in contact te blijven met de gezinnen waar vermoedens zijn van huiselijk geweld. Daarnaast roept ze de overheid op om goed te wijzen op hulplijnen- en organisaties zoals de Kindertelefoon en te zorgen dat deze ook buiten kantoortijden bereikbaar zijn.

Daarnaast wil ze dat deze kinderen toch terecht kunnen op scholen. Minister Slob heeft al laten weten dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om samen met onder meer scholen en Jeugdzorg buitenshuis onderwijs en begeleiding te organiseren. Daar kan een leerling dan heen als het thuis niet meer gaat. De partijen bekijken samen wat voor welk kind nodig en mogelijk is en op welke plek.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in ons liveblog.