Gezondheid

RIVM: Wetenschappelijk bewijs ontbreekt om niet-medische mondkapjes te verplichten

Het RIVM ziet op basis van de nieuwste wetenschappelijke gegevens geen bewijs om het dragen van niet-medische mondkapjes verplicht te stellen. Wel willen veiligheidsregio’s mondkapjes inzetten om te kijken of het dragen ervan invloed kan hebben op het gedrag van mensen.

Dat werd gezegd tijdens een persconferentie na een bijeenkomst met de voorzitters van de veiligheidsregio’s en minister Tamara van Ark (Medische Zorg).

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) benadrukte dat het houden van 1,5 meter afstand ‘het meest effectief’ is tegen corona. Volgens haar is het daarom belangrijk nu in te zetten op het beïnvloeden van gedrag, zodat mensen zich aan de regels houden. “We mogen niet verslappen met elkaar. Vooral op regionaal niveau moet daarom gekeken worden welke middelen hier toereikend voor zijn. We moeten dat instrumentarium stevig onder de loep nemen.

Lees ook: Wel of geen verplichte mondkapjes? ‘Nederland ontkomt er niet aan’

Richten op doelgroepen

Ook Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, zei dat men “alles uit de kast moet halen om gedrag weer goed te krijgen.” Hij denkt daarbij onder andere aan publiekscampagnes, maar ook op het gericht aanspreken van bepaalde doelgroepen zoals jongeren. “Het belangrijkste is dat regio’s de ruimte hebben om op te treden.”

Daarnaast werd er gezegd dat het kabinet met de veiligheidsregio’s wil praten over ‘experimenten’. Zo worden er mogelijk ook andere maatregelen getroffen in bepaalde regio’s om het coronavirus te bestrijden. Het kan bijvoorbeeld gaan om regio’s waar het aantal besmettingen flink oploopt. Volgens Bruls wordt over de voorwaarden nog gesproken.

Verder zijn de terugkerende toeristen volgens Bruls een punt van zorg. Donderdag maakt het kabinet daar meer over bekend.

Nut mondkapjes

Hoogleraar psychologie Paul de Lange vindt dat mondkapjes wel belangrijk zijn om onszelf te beschermen. Hij denkt dat Nederland uiteindelijk geen keuze heeft en mee moet gaan met de trend in Europa. “Dat is toch het dragen van mondkapjes, als de situatie daar om vraagt, en de ernst groot genoeg is.”

De Lange verwijst naar onderzoeken waaruit blijkt dat mensen die iemand zien met een mondkapje automatisch meer afstand houden. “Dat doen mensen misschien uit angst. Maar daar komt bij dat als mensen meer mondkapjes zien het zelf ook vaker gaan dragen, omdat ze denken dat dat de nieuwe norm is. Dat werkt echt motiverend.”

Tekst: ANP / Redactie | Beeld: ANP