Politiek

Nederlandse overheid wist van misstanden rond adopties

De overheid heeft geweten van de misstanden rond adopties van kinderen uit Sri Lanka in de jaren negentig. Advocaat Lisa-Marie Komp heeft documenten boven tafel gekregen waarop het zwart op wit staat: de kinderen zijn niet op de juiste wijze geselecteerd. Een van deze documenten is vanuit Colombo gestuurd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in augustus 1991.

Het bericht laat niets aan de verbeelding over. Twintig agenten in Sri Lanka hadden de taak om jonge ongehuwde zwangere vrouwen op te sporen en te bewegen hun kind af te staan voor adoptie. Als dat lukte, kreeg de agent een bedrag ter hoogte van een paar plaatselijke maandsalarissen. “Adopties leverden heel veel geld op. Wat Sri Lankaanse adoptiebemiddelaars betaald kregen per kind, was voor Nederlandse begrippen niet heel hoog, maar voor hen wel”, aldus Komp.

Er zijn invallen gedaan in tehuizen in Sri Lanka waar deze baby’s zijn ondergebracht. Twee baby’s zijn aangetroffen waarvan de moeder niet bekend was, mogelijk was hier sprake van kinderroof.

Vaker gesjoemeld

De advocate die de documenten boven tafel heeft gekregen, staat komende maandag Dilani Butink bij in de zaak tegen de Nederlandse Staat. Dilani is in 1992 geadopteerd uit Sri Lanka. In haar zoektocht naar haar biologische ouders kwam ze erachter dat haar geboortepapieren niet klopten. Toen in reportages van het programma Zembla duidelijk werd dat bij veel meer adopties was gesjoemeld, werd ze strijdlustig. Deze maandag staat ze voor de rechter om de staat aan te klagen. Ze wil haar eigen zaak opgehelderd te krijgen, dat de situatie erkend wordt, en dat de overheid in actie komt.

Lees ook: Meldpunt gedwongen adoptie: ‘Ik ben letterlijk uitgegumd’

Dilani heeft weinig hoop meer dat ze haar biologische ouders nog zal vinden. “Mijn zoektocht liep uit op een dood spoor. Dan denk je dat is het dan. Jammer, maar het zal wel. Later bleek dat het geen incident was. Dat meerdere mensen hun ouders niet konden vinden. Dat heeft me aangezet om verder te gaan.”

Dilani wil dat de overheid schuld bekent. “Veel adopties in de jaren tachtig en negentig zijn misgegaan”, zegt Dilani. “Het bleek dat deze misstanden bekend waren bij de overheid. Maar er is nooit ingegrepen.” En dat steekt. “Het is tijd dat de overheid er iets mee gaat doen. Kinderen helpen en ondersteunen bij zoektochten, of DNA onderzoek faciliteren. Of iets opzetten met moeders van Sri Lanka en kinderen in Nederland.”

Maandag staat ze voor de rechter. De uitspraak zal waarschijnlijk binnen zes weken plaatsvinden.