Gezondheid

Peiling: jonge Nederlanders zijn relatief banger voor corona dan ouderen

Nederland gaat al ruim drie maanden gebukt onder de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Na de piek begin april is het aantal sterfgevallen en besmettingen in rap tempo afgenomen. De strenge maatregelen worden stap voor stap versoepeld. Hoe bang zijn we eigenlijk nog voor het dodelijke longvirus?

Onderzoeksbureau Peil.nl vroeg afgelopen weekend aan 3.600 Nederlanders hoe groot zij de kans achten dat ze sterven aan de gevolgen van het coronavirus, mochten ze besmet raken. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat mensen het risico veel hoger inschatten dan verwacht zou kunnen worden op basis van cijfers van gezondheidsdienst RIVM.

Lees ook: Hebben we corona uitgeroeid in Nederland? Theoretisch zou het kunnen, zegt het RIVM

Bij het RIVM zijn tot en met dinsdag in totaal 6.070 sterfgevallen door het coronavirus in Nederland gemeld. Het aantal bevestigde besmettingen ligt op 49.087. Belangrijk om te weten is dat deze cijfers in werkelijkheid veel hoger liggen, omdat niet iedereen die het virus onder de leden heeft, wordt getest. Hierdoor is niet met zekerheid te zeggen hoe groot de precieze kans is om te overlijden aan corona.

Jonge Nederlanders schatten overlijdenskans hoger in

Met name jonge Nederlanders blijken de kans om een coronabesmetting niet te overleven veel hoger in te schatten. De ondervraagde jongeren tussen de 18 en 34 jaar schatten de kans om aan corona te sterven gemiddeld op 2 procent, blijkt uit de peiling van Peil.nl. Bijna één op de tien jongeren denkt zelfs dat hun sterftekans hoger dan 5 procent is.

Lees ook: Draaiboek voor ic’s tijdens ‘zwarte fase’ corona-epidemie: geef jongeren voorrang

De statistieken van het RIVM geven echter een heel ander beeld. In totaal zijn er tot nu toe zeven sterfgevallen gemeld in de leeftijdscategorie tussen 20 en 34 jaar, op een besmettingsaantal van 7.388. Dat betekent dat 0,01 procent van de bevestigde coronapatiënten in die leeftijd is overleden aan het virus.

Relatieve sterfte neemt toe

Ook bij Nederlanders die ouder zijn dan 35 jaar valt op dat zij de kans om te overlijden aan het coronavirus veel hoger inschatten dan je zou verwachten op basis van de RIVM-cijfers. Zo schatten mensen tussen 35 en 44 jaar de sterftekans gemiddeld op 3,4 procent, terwijl 0,27 procent van de bevestigde patiënten in die leeftijd stierf door corona.

De relatieve sterfte door het virus neemt toe naarmate mensen ouder worden. Dat Nederlanders boven de 45 meer risico denken te lopen bij een besmetting is dan ook niet vreemd. Toch blijken ook zij de kans op overlijden nog steeds flink hoger in te schatten als de cijfers van het RIVM erbij worden gepakt.

Cijfers lopen fors uiteen

Het risico op een dood door corona wordt gemiddeld op 5,3 procent (45-54 jaar) en 12 procent (55-64 jaar) geschat, terwijl het sterftecijfer bij mensen die positief getest zijn respectievelijk 0,91 procent (45-54 jaar) en 3,10 procent (55-64 jaar) is.

Lees ook: Onderzoekers vinden ‘honderd keer sterker’ antistof tegen coronavirus

Opvallend is dat in die laatste groep zes van de tien ondervraagden denkt dat de sterftekans hoger dan 5 procent is. 12 procent van de Nederlanders tussen 55 en 64 jaar schat het risico juist veel lager in en denkt dat zij minder dan 0,1 procent kans hebben om te overlijden bij een besmetting.

Ouderen lijken kans lager in te schatten

De enige leeftijdscategorie in de peiling van Peil.nl waarbij de inschatting van de sterftekans niet hoger ligt, zijn ouderen tussen 65 en 80 jaar. Inmiddels is volgens het RIVM 22,92 procent van de bevestigde coronapatiënten in die leeftijd overleden door corona. Toch wordt het risico door de groep gemiddeld op 15,7 procent geschat.