Het belangrijkste doel van het traject Excellente scholen is de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren.