Politiek

Efteling mag voorlopig niet uitbreiden: 'Plan biedt te veel ruimte'

De Efteling mag voorlopig niet uitbreiden. Het bestemmingsplan van de gemeente dat de groei van het attractiepark mogelijk moet maken, rammelt volgens de Raad van State. De hoogste bestuursrechter geeft de gemeenteraad van Loon op Zand een halfjaar de tijd om de plannen aan te passen.

Omwonenden en bedrijven uit de buurt die grote overlast vreesden, hadden de zaak aangespannen om de uitbreiding te dwarsbomen. De rechter is het met hun bezwaren niet eens, maar heeft wel vijftien gebreken geconstateerd in het bestemmingsplan.

Lees ook: Spanning stijgt voor De Efteling en omwonenden: mag het park gaan uitbreiden?

Noodzaak is niet onderbouwd

De noodzaak van de uitbreiding is volgens de Raad van State niet goed onderbouwd. Momenteel is bijna 90 procent van het park onbebouwd. De gemeente en de Efteling willen dat graag zo houden, maar ze moeten dat beter beargumenteren.

Verder “biedt het plan te veel ruimte aan de Efteling” en zijn de gevolgen van de voorgenomen groei voor omwonenden en de natuur niet op alle punten juist beoordeeld. Zo is niet goed genoeg onderzocht in hoeverre de groei leidt tot stikstofuitstoot en wat de gevolgen daarvan zijn voor het nabijgelegen natuurgebied De Loonse en Drunense Duinen.

Lees ook: Efteling mag voorlopig niet uitbreiden van Raad van State

7 miljoen bezoekers per jaar

De Efteling wil fors uitbreiden, zodat het park in 2030 zo’n 7 miljoen bezoekers kan ontvangen. Nu zijn dat er zo’n 5 miljoen per jaar. Rond het park moeten extra parkeerplaatsen en verblijfsrecreatie komen. De plannen voorzien ook in aanpassing en uitbreiding van het wegennet.

De gemeenteraad van Loon op Zand stemde in 2018 unaniem in met de plannen van het park. Daarop spanden de tegenstanders een rechtszaak aan.

Werkzaamheden eerder ook al uitgesteld

Na een spoedprocedure kregen de buren van de Efteling vorig jaar ook al voor elkaar dat werkzaamheden werden uitgesteld. De parkdirectie had snel een begin willen maken met de bouw van een nieuwe attractie in het uitbreidingsgebied, maar de hoogste bestuursrechter bepaalde dat het park moest wachten op de uitspraak in de zogeheten bodemprocedure.

Nu ligt er een tussenuitspraak. Nadat de gemeenteraad een nieuw besluit heeft genomen, gaat de Raad van State beoordelen of alle tekortkomingen zijn gerepareerd.

Lees ook: De Efteling moet wachten met uitbreiden na klachten omwonenden

De Efteling en de gemeente Loon op Zand konden woensdag nog niet direct reageren. De Efteling komt later op de dag met een eerste reactie, aldus een woordvoerster. Het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand wil eerst de stukken bestuderen en zal daarna de gemeenteraad informeren, zei een woordvoerder van de gemeente.

ANP