Dieren

Schattig: boer neemt uit maaiveld gered reekalfje mee voor ritje op de trekker

Nu het maaiseizoen weer is begonnen, ligt er voor reekalfjes een groot gevaar op de loer. De jonge dieren worden door hun moeders verstopt in het hoge gras, maar boeren kunnen de hertjes vanuit hun machines niet zien.

Gelukkig kwam een boer uit het Overijsselse Geesteren er tijdens het maaien net op tijd achter dat er een jong reekalfje in het gras zat verstopt. Hij besloot het dier op te pakken en mee te nemen voor een ritje in de cabine van zijn trekker.

Om ervoor te zorgen dat er geen mensengeur aan het dier zou kleven, werd het kalf goed verpakt in een dik pakket gras. Aan de rand van het maaiveld is het reekalf op een veilige plek weer losgelaten.

Speuren met een drone

Het aandoenlijke filmpje van het geredde kalfje in de cabine van de trekker werd gedeeld door Vogelwerkgroep Geesteren. Nu het broedseizoen voorbij is, hebben zij de handen vol aan het redden van reekalfjes.

Lees ook: Oma Marie (90) zoekt met een drone naar weerloze reekalfjes

Vorige week kreeg de werkgroep nog hulp van de 90-jarige Marie Horst uit het naburige Manderveen. De vrouw mocht een drone met warmtecamera besturen boven het grasland en redde daarmee het leven van twee in het hoge gras verstopte reekalfjes.

Beeld: Vogelwerkgroep Geesteren