Politiek

Jeugdzorg op instorten: tientallen instellingen dreigen failliet te gaan

Tientallen jeugdzorginstellingen in Nederland staan financieel op omvallen. Het gaat vooral om instellingen die gespecialiseerde jeugdzorg aanbieden aan een kwetsbare groep.

Dat blijkt uit onderzoek van inkoopcoöperatie Intrakoop en Verstegen Accountants en Belastingadviseurs.

In totaal gaat het om zestig jeugdhulpinstellingen die in 2018 verliesgevend waren. In 2017 ging het nog om 47 organisatie, bijna dertig procent minder dan een jaar later. De problemen spelen vooral bij grote instellingen die verspreid zijn over meerdere gemeenten.

Lees ook: ‘Bezuinigingen bij jeugdzorg zorgen voor veel problemen’

Jeugdzorg naar gemeenten

Het onderzoek noemt als mogelijke oorzaak dat in 2015 de jeugdzorg van de Rijksoverheid naar de gemeenten is verschoven. Hierdoor moest er flink bezuinigd worden en moest iedere gemeente zelf bepalen hoe ze de zorg willen verlenen.

Veel gemeenten kozen voor een samenwerkingsverband met andere gemeenten om de jeugdhulp in te kopen. Maar de instellingen komen hierdoor in de problemen. Jaarlijks geven ze ongeveer een miljard euro uit aan coördinatiekosten.

‘Veel bureaucratischer geworden’

Björn Rommens heeft als cliënt twaalf jaar in de jeugdzorg gezeten. Hij weet als geen ander hoe de zorg de afgelopen jaren is “super vervelend” veranderd. “Het is veel bureaucratischer geworden. Vroeger maakte één persoon de beslissingen, nu willen allerlei gemeenten hun zegje doen over de zorg.”

Lees ook: ‘Gemeenten moeten haast maken met jeugdzorg’

Jeugdzorg Nederland, waar alle jeugdzorginstellingen bij zijn aangesloten, reageert ontstelt over het onderzoek. “Het bevestigt opnieuw het beeld wat we hebben, dat het met een deel niet goed gaat”, vertelt directeur Hans Spigt. “Instellingen hebben het hartstikke moeilijk. Als er geen extra geld komt, vallen ze om.”

Hij noemt een aantal zaken die verbeterd moeten worden. “De gemeenten moeten beter gaan samenwerken zodat er duidelijkere afspraken worden gemaakt over meer continuïteit in de zorg. En we moeten af van alle administratieve lasten.”

‘Wij zijn politieke slachtoffers’

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat weten dat er de komende jaren één miljard euro extra vrijkomt voor de jeugdzorg. Ook zij herkennen dat er teveel geld weglekt door “coördinatiegedoe en bureaucratie”.

Voor de zomer heeft minister Hugo de Jonge met gemeenten afspraken gemaakt om de jeugdhulp te verbeteren. Dit najaar moeten die gesprekken leiden tot voorstellen aan de Tweede Kamer.

Björn moet het allemaal nog maar zien. “Er wordt op hoog niveau over de jongeren gesproken, maar niet met de jongeren. Wij zijn de politieke slachtoffers.”