Politiek

Gang van zaken rond Michael P. 'lange reeks fouten en blunders'

Diverse instanties hebben steken laten vallen bij het overplaatsen en toekennen van vrijheden aan Michael P., de man die in 2017 Anne Faber vermoordde. Daarmee is het risico voor de samenleving van zijn overplaatsing van de gevangenis naar de kliniek in Den Dolder niet goed ingeschat.

Dat concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een gezamenlijk rapport.

Lees ook: Zedendossier Michael P. niet gedeeld met kliniek wegens ‘privacywetgeving’

In de gevangenis in Vught kwam P. terecht op de psychiatrische afdeling. Die afdeling had advies moeten inwinnen bij het Openbaar Ministerie over meer vrijheden voor P. “Het PPC heeft ten onrechte niet expliciet om advies gevraagd’’, schrijven de Inspecties.

Onvoldoende gekeken naar risico’s

Ook in FPA Roosenburg, de forensische kliniek waarnaar hij werd overgeplaatst, is onvoldoende gekeken wat voor risico’s voor de maatschappij er waren als P. meer vrijheden zou krijgen. De inspecties rekenen dat niet alleen de kliniek, maar ook de PPC Vught en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aan.

Lees ook: Nog 21 voor geweld- of zedendelict veroordeelde gevangenen onterecht op vrije voeten

De inspecties keken specifiek naar de zaak van Michael P., maar benadrukken dat er “uit zijn detentieverloop meer algemene lessen te trekken” zijn. Alle regels en procedures rond overplaatsing en het verlenen van vrijheden zijn ingewikkeld.

Beperkt gecontroleerd

In de kliniek FPA Roosenburg werd P.’s doen en laten maar beperkt gecontroleerd. “Omdat er geen validering plaatsvindt, is niet bekend of P. zijn afspraken echt nakomt.” De inspecties concluderen dat “FPA Roosenburg geen gestructureerde werkwijze kent om te beoordelen of uitbreiding van vrijheden wenselijk is.” Ook voldoen de gedragsrapportages die de kliniek opstelde ,,niet aan de minimale vereisten van de DJI”.

Lees ook: Gang van zaken rond Michael P. ‘lange reeks fouten en blunders’

De gevangenis in Vught en de kliniek vroegen niet expliciet de mening van de reclassering, toen ze overwogen P. meer vrijheden toe te kennen. De inspecties wijzen erop dat de rol van de reclassering in het proces ook niet is geformaliseerd.

“Lange reeks fouten en blunders”

In politiek Den Haag wordt verbolgen gereageerd op de gang van zaken rond Michael P.. Oppositiepartij PvdA wil een debat over de aanhoudende problemen rondom zedendelinquenten en tbs, nu blijkt dat er van alles mis is gegaan rond de behandeling van P. Volgens de partij is er brede steun voor het voorstel.

“Dat je kind iets overkomt is al de grootste angst van iedere ouder, maar dat dit misdrijf voorkomen had kunnen – of zelf moeten – worden maakt het verlies onverteerbaar”, aldus PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Ze spreekt over een lange reeks fouten en blunders tot aan het ministerie toe, die tot het drama hebben geleid.

“Klaar met de excuses”

“Een verkrachter die zelf essentiële informatie achter kon houden, geen kennis over hoe je omgaat met gevaarlijke zedendelinquenten, onvoldoende aandacht voor de veiligheid van de samenleving: het is onacceptabel dat dat kan. Het is klaar met de excuses, er moeten nu echt verbeteringen volgen.”

LEES HIER ALLES OVER DE ZAAK ROND ANNE FABER

SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt het “onbegrijpelijk dat een verkrachter zo snel al zo veel vrijheden kreeg zonder inschatting van de risico’s”. Volgens hem is de veiligheid van de samenleving niet voorop gesteld. “We weten dat bezuinigingen in de publieke sector hebben geleid tot personeelstekorten en onveilige situaties in de klinieken. In hoeverre heeft dat bijgedragen aan deze tragedie?”

Aanbevelingen onverkort doorvoeren

Fivoor, de kliniek in Den Dolder waar Michael P. verbleef, trekt zich de scherpe conclusies aan van de onderzoeken naar de moordenaar van Anne Faber. De instelling zegt de aanbevelingen onverkort door te voeren. Zo moet “bij de plaatsing van patiënten meer aandacht zijn voor de gehele achtergrond en problematiek van betrokkene in het verleden”.

“De aangeleverde informatie moet actief op volledigheid worden getoetst. Dat is een verantwoordelijkheid voor alle partijen in de keten, dus ook voor Fivoor”, aldus een verklaring. P. verbleef op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) van de kliniek.

Lees ook: ‘Nog steeds misstanden in kliniek Den Dolder waar Michael P. zat’

Daar kreeg hij te veel vrijheden, waardoor hij een risico vormde voor de maatschappij. “De FPA heeft zich gebaseerd op de informatie die zij kreeg van eerdere behandelaars. De betrokken partijen moeten actiever navraag doen bij elkaar voor het verkrijgen van een zo volledig mogelijk dossier van een patiënt.”

ANP