Dieren

Boeren willen koeien de wei in om stikstof terug te dringen

Koeien vaker in de wei laten, minder eiwitrijk voer geven en mest aanlengen met water: hét plan van de boeren. “Wij kunnen op diverse manieren de stikstofuitstoot van onze bedrijven zelf wel verminderen”, zeggen boerenorganisaties.

De organisaties presenteerden woensdag in Den Haag eigen plannen die moeten bewerkstelligen dat Nederland “het stikstofdebacle vlot te boven komt”.

Lees ook: Rutte wil ‘vooral luisteren’ tijdens bijeenkomst over stikstofproblemen

‘Dwang is uit den boze’

Koeien die buiten staan, stoten minder stikstof uit. Wanneer mest en urine worden vermengd, gaat meer ammoniak de lucht in, een verbinding van stikstof en waterstof. In stallen gebeurt dat meer dan buiten. “Mest in de wei zorgt voor veel minder ammoniak dan mest die op stal wordt uitgescheiden”, meldt ook de Wageningen Universiteit in een artikel over ammoniak. Weidegang kost wel iets: er is ruimte voor nodig en een koe in de wei levert minder melk op.

Het is “cruciaal dat boeren zelf de keuzes kunnen maken die het beste bij hun bedrijfsvoering passen”, vinden de dertien boerenorganisaties die zich hebben verenigd in het Landbouw Collectief. Ze stellen dat hun maatregelen kunnen leiden tot “snel resultaat”. De branche steunt ook het plan van het kabinet om varkensboeren die willen stoppen uit te kopen.

Dwang is uit den boze, vinden de boeren. Het inperken van vergunningen vinden ze onbespreekbaar: “Vergund blijft vergund.”

Maatregelen kosten geld

Ook andere maatregelen kosten geld. Het Landbouw Collectief eist dat de overheid hieraan meebetaalt. “De kosten die ondernemers moeten maken voor het oplossen van de stikstofcrisis moeten worden vergoed.” Bij het collectief zijn zowel brancheorganisaties als LTO en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond aangesloten als de actiegroepen Farmers Defence Force en Agractie, die eerder met duizenden tractoren protesteerden op het Haagse Malieveld.

De stikstofuitstoot moet omlaag omdat te hoge concentraties natuurschade veroorzaken. De Raad van State bepaalde in mei dat de manier waarop de overheid in vergunningaanvragen omging met stikstof in strijd was met de wet.

Lees ook: Een golf aan demonstraties in Nederland: ‘protesteren heeft effect’

ANP