Politiek

Nederlanders willen afval best beter scheiden, als daar iets tegenover staat

Nederlanders willen hun afval best scheiden. Veel mensen doen het ook al. En Nederlanders worden helemaal enthousiast als het scheiden van afval leidt tot een lagere afvalstoffingheffing.

Het kabinet wil dat Nederlanders vanaf 2020 nog maximaal 100 kilo per jaar aan restafval weggooien. Vorig jaar werd gemiddeld nog 151 kilo aan restafval weggegooid.

In de Limburgse gemeente Horst aan de Maas worden twintig verschillende afvalsoorten ingezameld. In 2018 werd 22,7 kilo restafval per inwoner weggegooid. In de rest van Nederland liggen de cijfers nog hoger.

Wat Vindt Nederland?

Aan het Wat vindt Nederland?-onderzoek van Hart van Nederland deden 1725 mensen mee. Op de vraag of mensen het als een leuke uitdaging zien om te scheiden, zegt 65 procent ja. Aan de andere kant zegt 31 procent van de Nederlanders er juist moeite mee te hebben.

Lees ook: Stedelingen produceren het minste afval: hoeveel gooi jij weg?

Papier en karton worden het meeste gescheiden. Ruim 88 procent selecteert dit afval. Ook glas (76 procent) en plastic (74 procent) wordt veel gescheiden. De deelnemers lijken metaal (39 procent) en frituurvet-of olie (45 procent) het minst te scheiden.

Afvalstoffenheffing omlaag

Maar zijn de Nederlanders ook bereid om hun afval beter te scheiden? Ja, zegt 84 procent van de deelnemers, op voorwaarde dat de afvalstoffenheffing omlaag gaat. 11 procent daarentegen is het met die stelling oneens.