Opmerkelijk

Raad van State: 'Pastafarisme' is geen godsdienst

Het ‘pastafarisme’, het geloof dat uitgaat van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, is geen godsdienst. Het dragen van een vergiet door aanhangers van het geloof is dan ook geen godsdienstige uiting. Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, woensdag bepaald.

De zaak was aangespannen door de Nijmeegse ‘pastafari’ Mienke de Wilde. Haar pasfoto’s, waarop ze een vergiet droeg op haar hoofd, werden twee jaar geleden geweigerd toen ze een rijbewijs en identiteitskaart aanvroeg. Volgens de uitspraak van de Raad van State zou voor de aanhangers van het pastafarisme geen uitzondering moeten worden gemaakt op de regel dat het hoofd onbekend moet zijn op foto’s die bestemd zijn voor reisdocumenten. Bovendien is er volgens de rechter geen sprake van godsdienstige redenen om het vergiet te dragen.

Lees ook: Rechter beslist over dragen vergiet op pasfoto

Bovendien overheerst volgens de Raad van State het ‘satirische element’ van het geloof zodanig dat het pastafarisme niet voldoet aan de criteria van “overtuigingskracht, ernst, samenhang en belang” die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn opgesteld. Het pastafarisme kan daardoor niet als godsdient worden erkend.

Beeld: Facebook / Mienke de Wilde