Politiek

Kinderombudsvrouw: 'Kijk naar wat nu beste is voor Lili en Howick'

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vindt dat “in alle rust en zorgvuldigheid” moet worden bekeken wat nu het beste is voor Lili en Howick, nu zij niet in Nederland mogen blijven. Ze kan in haar positie niet inhoudelijk ingaan op uitspraken van de rechter.

Lees ook: Lili en Howick uit Amersfoort mogen niet in Nederland blijven

Kalverboer was het er vorig jaar niet mee eens dat de uitzetting van de moeder naar Armenië doorging, zonder haar twee kinderen. De kinderen waren ondergedoken en konden later terecht bij een bevriend opvanggezin. Kalverboer vroeg zich hardop af wat het landsbelang was om de moeder gescheiden uit te zetten.

Geworteld

De algemene insteek van de Kinderombudsman is dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn en dus hier zijn geworteld, in Nederland moeten kunnen blijven. De kinderen zijn nu de dupe van volwassenen die het niet met elkaar eens zijn, vindt Kalverboer.

Volgens het Kinderrechtenverdrag moet er bij de belangen van kinderen worden gekeken naar veiligheid, zorg, toegang tot onderwijs, maar ook naar de vraag of de volwassenen die voor het kind zorgen, dat wel kunnen of daartoe ondersteund worden.

ANP