Van alle crisissen maakt Nederland zich het meest druk om deze