'Steeds meer mensen in de knel, sociaal vangnet schiet tekort'