Kaag en Adriaansens: inflatie 'extreem' en 'schrikbarend'