Zorgautoriteit: invloed van coronagolf in zorg bleef beperkt