Nieuwe coronavaccinatieronde voor iedereen vanaf 12 jaar