Meeste Nederlanders vinden nieuwe lockdown een te zware maatregel