Gezondheidsraad: coronaprik voor aanstaande moeders nu onnodig