En nu zegt ook WHO het: 'COVID-19 is niet langer internationale noodsituatie'