De Jonge biedt 'oprechte excuses' aan voor verzwijgen van contact met Van Lienden