Deze buitenlandse munt líjkt op 2 eurostuk, maar is veel minder waard