Opmerkelijk

Filmster John Wayne had een emmer op zijn hoofd, nu niet meer

In de Haagse wijk WateringseVeld staat een fier beeld van de grootste held van de western, John Wayne, op z’n paard. Op het eerste gezicht lijkt er niks mis mee, maar er ontbreekt al dagen een onderdeel. De filmheld had een emmer over zijn hoofd, maar die emmer is weg.

Kunstenaar Q.s. Serafijn maakte het levensgrote standbeeld van John Wayne met emmer op zijn hoofd van gegoten aluminium. Waar de emmer nu is, is een raadsel.

Waarom is John Wayne z’n emmer kwijt?

De wijkagent is op de hoogte van “het incident”, maar er is nog geen aangifte gedaan. De politieke partij Hart voor Den Haag heeft inmiddels vragen gesteld aan het college. Het is volstrekt onduidelijk wie de emmer heeft weggehaald en waarom.

De emmer zat vast gelast. Achter de emmer steekt de eigen visie van de kunstenaar. “De gemeente wil het beeld gaan herstellen”, aldus STROOM-medewerker Vincent de Boer.

Het beeld werd er in 2010 neergezet in samenwerking met STROOM. Dit is de instelling die helpt bij de totstandkoming van beeldende kunst in de hofstad. Er verscheen destijds ook een novelle bij van Q.s. Serafijn, die huis aan huis in de wijk werd bezorgd: Het Wonder van Wateringse Veld.