Moeder start zelf school voor hoogbegaafden

De Utrechtse Sella van der Griend is moeder van twee hoogbegaafde kinderen. Maar slim zijn maakt het leven niet altijd makkelijker. De kinderen konden moeilijk aansluiting vinden op school en dus zat er volgens Sella maar een ding op. Ze besloot een opleiding te volgen tot schooldirecteur en sinds dit jaar heeft Sella haar eigen basisschool: Happy Kids.

Het ministerie van onderwijs schreef onlangs nog een rapport over hoogbegaafde kinderen. Daaruit bleek dat kinderen vaak niet het onderwijs waar ze behoefte aan hebben. Volgens Sella hebben hoogbegaafde kinderen behoefte aan veel meer diepgang. “Het reguliere onderwijs is er niet op afgestemd. Hoogbegaafde kinderen denken en leren op een andere manier.”

En dus biedt Sella een aangepast lesprogramma waarbij sterk gekeken wordt naar de interesses van een kind. Ook krijgen kinderen veel autonomie. Ze moeten zelf dingen kunnen aandragen waarin ze zich verder willen verdiepen.