Dit zeggen de partijen over… Ouderenzorg

Ouderenzorg is volgens de stemmers een van de belangrijkste thema’s tijdens deze verkiezingen. Dit zijn de standpunten van de acht grootste partijen:

PVV

 • Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed

 

VVD

 • Levenskwaliteit moet norm worden bij verpleeg- en verzorgingshuizen. Instellingen die deze norm langdurig niet halen worden gesloten.
 • Bewoners van een zorginstelling mogen zelf bepalen hoe ze hun leven leiden. Daarom houden wij vast aan het scheiden van wonen en zorg. Zo kun je zelf je zorg blijven inkopen.

 

CDA

 • Minder bureaucratie: verzorgers moeten weer verzorgen in plaats van administratie;
 • Woningen toegankelijker voor ouderen, zodat ze thuis kunnen blijven wonen als ze dat willen;
 • Mantelzorgers beter ondersteunen.

 

D66

 • Het helpen bij het plegen van euthanasie moet niet langer strafbaar zijn. Dit wel pas na goede afweging en met juiste middelen en begeleiding.
 • De werkdruk van mantelzorgers en vrijwilligers verlichten, bijvoorbeeld door een casemanager in te zetten.

Bericht gaat verder onder deze video met alle standpunten over ouderenzorg

http://www.kijk.nl/video/oyRkuc4c6Tw0?autoplay=0


PvdA

 • Mantelzorgers beter ondersteunen en zorgverlof verlenen;
 • Werkdruk verlagen door 300 miljoen te investeren voor extra personeel;
 • Thuiszorgmedewerkers meer in vaste dienst in plaats van zzp’ers om een einde te maken aan ‘stopwatchzorg’;
 • Minder bureaucratie: verzorgers moeten weer verzorgen in plaats van administratie;
 • Zorg persoonlijker en dichter bij mensen: meer wijkverpleegkundigen. Die moeten ook een belangrijkere rol krijgen.

 

GroenLinks

 • Mantelzorg: Bezuinigingen terugdraaien en speciale woningen waar verschillende generaties samen kunnen wonen;
 • Werkdruk verlagen door 1,7 miljard te investeren voor extra personeel;
 • Woningen geschikt maken voor verschillende levensfasen, zodat ouderen zelf regie houden

 

SP

 • Mantelzorgers en vrijwilligers beter ondersteunen. Dan kunnen mensen langer thuis blijven wonen
 • Kosten besparen door hulpmiddelen zoals een rollator of scootmobiel te hergebruiken;
 • Als je niet meer thuis kan blijven, moet opvang in een instelling mogelijk zijn. Mensen niet dwingen om langer thuis te blijven wonen;
 • Minder bureaucratie: verzorgers moeten weer verzorgen in plaats van administratie;
 • Zorg moet kleinschaliger en persoonlijker.

 

50PLUS

 • Gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorg en dagbesteding;
 • Betere arbeidsvoorwaarden en lonen voor zorgpersoneel;
 • Als overheid wil dat mensen langer zelfstandig in huis wonen, moet zij dit ook daadwerkelijk mogelijk maken;