Veel emoties en onzekerheid bij huidige bewoners om nieuwbouwplannen Dordrechts buurt