Reizigers van ontspoorde trein krijgen brief en bloemetje van NS