Said helpt school uit de brand, 450 dozen noodhulp tóch richting Turkije