CBS: Inwoners van Rotterdam zijn gemiddeld het armst